Palvelukeskus

SaliTunturilan palvelukeskus tarjoaa asumispalveluja ikäihmisille ja eläkeläisille. Toiminnan johtavina periaatteina ovat asiakkaan kunnioittaminen, itsemääräämisoikeuden sekä omatoimisuuden tukeminen ja kuntoutumisen mahdollistava työtapa.

Palveluina tarjoamme ruoka-, kodinhoito- ja  kotisairaanhoitopalveluita.

Jalkojenhoito- ja kampaamopalveluita tarjoavat yksityiset palveluntuottajat tarvittaessa.