Yleistä

Setlementti Tunturila Ry

TunturilaSetlementti Tunturila ry on vuonna 1918 perustetun Suomen Setlementti- liiton jäsenyhdistys ja ylläpitää Tunturila-nimistä setlementtiä, joka on maamme 37 setlementistä pohjoisin.

Suomalaisen setlementtiliikkeen toiminta-ajatuksena on toimia poliittisesti sitoutumattomana, ekumeenisen kristillisen perustansa tunnustavana kansalaisliikkeenä, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän eheytymistä.

Setlementtiliikkeen arvoihin tukeutuen ja toimintaympäristön haasteisiin vastaten Setlementti Tunturila ry ylläpitää ja edistää ihmisen hyvinvointia kehittämällä ja tuottamalla palveluita, jotka tukevat yksilön elämänhallintaa.

Setlementti Tunturila ry on perustettu vuonna 1966. Oma toimitalo, Tunturila valmistui vuonna 1969. Vuonna 1997 Tunturila laajeni merkittävästi, kun viereinen kerrostalo liitettiin Tunturilaan yhdistävällä uudisosalla. Laajamittaisen saneeraustyön tuloksena syntyivät puitteet Tunturilan Palvelukeskukselle. Vuonna 2004 olivat rakennustyöt jälleen käynnissä, kun yläkerran päiväkotitilat saneerattiin ryhmäkotikäyttöön. Uusin toimintamuoto Hoitokoti Hilla aloitti toimintansa 1.1.2005.

Katso myös:
Suomen Setlementtiliitto